Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Công khai ngân sách

Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công, tháng 3,4 năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý IV và 12 tháng năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công, quý IV năm 2021

QĐ Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021

QĐ Về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý III và 9 tháng đầu năm 2021

Quyết định V/v công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công, quý III năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý II và 6 tháng đầu năm 2021

QĐ Về việc công bố công khai số liệu cắt giảm dự toán chi NSNN năm 2021

Vv công khai dự toán bổ sung năm 2021 ( mạng Dữ liệu chuyên dùng)

Quyết định V/v công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công, tháng 6 năm 2021

Quyết định công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công trong tháng 5 năm 2021

Quyết định công khai số liệu dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thuộc thanh tra tỉnh năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công, tháng 3 năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020

công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý IV và 12 tháng năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai ngân sách nhà nước bổ sung năm 2020

Quyết định công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Quý III và 9 tháng đầu năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai số liệu cắt giảm dự toán chi NSNN năm 2020

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Quyết định công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công tháng 6 năm 2020

Công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Quý I năm 2020

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quyết định công bố công khai thực hiện tình hình dự toán quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
65283

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 3

Hôm qua: 380