Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

 

I. BAN LÃNH ĐẠO

• Chánh Thanh tra tỉnh: VŨ GIA LONG
  • Sinh ngày: 05/01/1966
  • Quê quán: xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  • Ngạch công chức: Kiểm tra viên cao cấp
  • Điện thoại:
0914283743
  • Email: longvg@ninhbinh.gov.vn

  Phó Chánh Thanh tra: Đặng Đình Thuật
 • Sinh ngày: 25/12/1962
 • Quê quán: Xã Gia Tường, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thanh tra viên Cao cấp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0912.515.669
 • Email: thuatdd.ttt@ninhbinh.gov.vn

• Phó Chánh Thanh tra: Lê Văn Mạnh

  • Sinh ngày: 29/10/1964
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thanh tra viên chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.326.799
  • Email: manhlv.ttt@ninhbinh.gov.vn

 

 • Phó Chánh Thanh tra: Vũ Xuân Thu
  • Sinh ngày: 10/5/1966
  • Quê quán: Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thanh tra viên chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0914.319.025
  • Email: thuyvx.ttt@ninhbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Thanh tra Kinh tế và Xã Hội

Trưởng phòng: Đinh Văn Hợi

Sinh ngày: 20/5/1966

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện Thoại: 0946005331

Email: hoidv.ttt@ninhbinh.gov.vn

2. Phòng Giám sát Kiểm tra và xử lý sau Thanh tra

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiền

Sinh ngày: 5/11/1970

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Điện thoại: 0915436833

Email: hiennt.ttt@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Thanh tra Phòng chống Tham nhũng

Trưởng phòng: Bùi Đức Hiển

Sinh ngày: 25/4/1977

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại: 0904110007

Email: hienbd.ttt@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Thanh tra Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Trưởng phong: Lê Quế Giang

Sinh ngày: 28/10/1973

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0916502622

Email: gianglq.ttt@ninhbinh.gov.vn

5. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Đặng Thế Lịch

Sinh ngày: 02/9/1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điện thoại:0904087269

Email: lichdt.ttt@ninhbinh.gov.vn

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
176099

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 62

Hôm qua: 463