Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Danh mục cán bộ

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Mail

Số ĐT

 
1

 Vũ Gia Long

 Chánh thanh tra

longvd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914283743

 2

Đặng Đình Thuật

 Phó Chánh thanh tra

thuatdd.ttt@ninhbinh.gov.vn

 0912515669 

 3

Lê Văn Mạnh

Phó Chánh thanh tra       

manhlv.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912326799 

 4

Vũ XuânThu                       

Phó Chánh thanh tra                   

thuvx.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914319025         

 

*  CÁC PHÒNG, BAN CỦA THANH TRA TỈNH

1. VĂN PHÒNG 

STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

Đặng Thế Lịch

Chánh Văn phòng

lichdt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904087269

2

Tạ Hùng Cường

Thanh tra viên

cuongth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916622878

3

Vũ Thị Tuyết Mai              

Cán bộ Văn thư                   

maivtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904091173

4

Lê Thị Sen

Kế toán

senlt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0943249458

5

Lê Minh Huyền

Chuyên viên tập sự

huyenlm.ttt@ninhbinh.gov.vn

0965302950

6

Lã Hoài Nam

Lái xe

namlh.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982177299

7

Nguyễn Thị Thúy Hà           

 NVPV

hantt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0977579592

8

Tống Quốc Dũng

Viên chức                      

dungtq.ttt@ninhbinh.gov.vn

0395762476          

9

Định Trọng Tuấn

Lái xe

 

0988657313

 

2. PHÒNG THANH TRA KINH TẾ-XÃ HỘI

  STT            

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Đinh Văn Hợi

TP. TT KTXH

hoidv.ttt@ninhbinh.gov.vn

0946005331

2

Đỗ Thành Công

PP. TT KTXH

congdt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0983316393

3

Trần Thanh Long

Thanh tra viên                             

longtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0943910666

4

Vũ Thị Thương Huyền        

Thanh tra viên

huyenvtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982780509

5

Phạm Như Trung

Thanh tra viên

trungpn.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982470515

 

3. PHÒNG GS & XLSTT

STT           

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Nguyễn Thị Hiền

TP.GSKT&XLSTT                       

hiennt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0915436833         

2

Đinh Quốc Long

PP GSKT&XLSTT  

longdq.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912453410

3

Đỗ Thị Hoài Vân

Thanh tra viên

vandth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0987273519

4

Nguyễn Thị Hằng Nga

Chuyên viên

nganth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0967910604

 

4. PHÒNG THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

STT            

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Bùi Đức Hiển

TP. TT PCTN

hienbd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904110007

2

Trịnh Đức Khang

PP.PCTN

khangtd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916502622

3

Hoàng Duy Lê

Thanh tra viên                              

lehd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912441485

4

Vũ Thị Ánh Linh

Chuyên viên

linhvta.ttt@ninhbinh.gov.vn

01629656999

5

Đào Thị Diệu Huyền

Thanh tra viên

huyendtd.ttt@ninhbinh.gov.v

0982887825

5. PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN

STT       

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Lê Quế Giang

TP. KNTC & TCD

gianglq.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916502622

2

Phạm Hồng Sơn

PP. KNTC & TCD                              

sonph.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914319704

3

Trần Thị Nhung

Thanh tra viên

nhungtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0985118626

4

Bùi Mạnh Tần

Thanh tra viên

tanbm.ttt@ninhbinh.gov.vn

0303591179

5

Đỗ Ngọc Linh

Thanh tra viên

linhdn.ttt@ninhbinh.gov.vn

0948011092

 

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
176110

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 73

Hôm qua: 463