DANH SÁCH LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH NINH BÌNH


STT 

           Họ  và tên       

Chức vụ   

Số ĐT 

 1                     

Nguyễn Tất Tiến

Chánh Thanh tra

0913292087 

 2

Đặng Đình Thuật      

 Phó Chánh thanh tra

 0912515669 

 3

Lê Văn Mạnh

Phó Chánh thanh tra       

0912326799 

 4

Vũ  Xuân Thu                       

Phó Chánh thanh tra                   

0914319025         

 

*  CÁC PHÒNG, BAN CỦA THANH TRA TỈNH

1. VĂN PHÒNG 

   STT          

Họ và tên

Chức vụ   

Số ĐT     

Đặng Thế Lịch

Chánh Văn phòng

0904087269

2

Đinh Quốc Long

Phó Chánh VP

0912453410

3

Vũ Thị Tuyết Mai              

Cán bộ Văn phòng                     

0904091173

4

Lê Thị Sen

Kế toán

0943249458

5

Vũ Thư Thái

Lái xe

0904430567

6

Lã Hoài Nam

Lái xe

0982177299

7

Nguyễn Thị Thúy Hà           

 NVPV

0977579592

8

Tô Ngọc Tuân

Viên chức                      

0943272736            

 

2. PHÒNG THANH TRA KINH TẾ-XÃ HỘI

  STT            

Họ và tên

Chức vụ   

Số ĐT     

1

Đỗ Văn Dỹ

TP. TT KTXH

0915834113

2

Đỗ Thành Công

PP. TT KTXH

0983316393

3

Trần Thị Nhung

Thanh tra viên                             

0985118626

4

Vũ Thị Thương Huyền        

Chuyên viên

0982780509

5

Phạm Như Trung

Chuyên viên 

0982470515

6

Phan Duy Hưng

Viên chức

0942929585            


3. PHÒNG GS & XLSTT

STT           

Họ và tên

Chức vụ   

Số ĐT     

1

Đinh Văn Hợi

TP. GSKT&XLSTT                       

0946005331            

2

Tạ Hùng Cường

Thanh tra viên

0916622878

3

Đinh Thị Hồng Quyên         

Thanh tra viên

0916728811

4

Đỗ Thị Hoài Vân

Chuyên viên

0987273519

 

4. PHÒNG THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

STT            

Họ và tên

Chức vụ   

Số ĐT     

1

Bùi Đức Hiển

PP. TT PCTN

0904110007

2

Nguyễn Thị Hiền

PP. TT PCTN

0915436833

3

Đinh Xuân Phụng              

Thanh tra viên

01258723778          

4

Hoàng Duy Lê

Thanh tra viên                              

0912441485

 

5. PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN

STT       

Họ và tên

Chức vụ   

Số ĐT     

1

Lê Quế Giang

TP. KNTC & TCD

0916502622

2

Trịnh Đức Khang

PP. KNTC & TCD

0912988737

3

Phạm Hồng Sơn

PP. KNTC & TCD                              

0914319704

4

Trần Thanh Long

Thanh tra viên

0943910666

5

Bùi Mạnh Tần

Thanh tra viên

0303591179

6            

Đào Thị Diệu Huyền            

Chuyên viên

0982887825        

7

Đỗ Ngọc Linh

Chuyên viên

0948011092

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 153
  • Tất cả: 914

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: 33 Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.144  Fax: 02293.871.144
Email: thanhtra@ninhbinh.gov.vn