CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA TỈNH NINH BÌNH

1. Chức năng:

   Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

2.  Nhiệm vụ:

-  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 18 của Luật Thanh tra;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh;

- Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

- Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở; Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

- Tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

- Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

- Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình, tỉnh NInh Bình; điện thoại: ......., số fax:        ; địa chỉ trang điện tử: http://www.thanhtra.ninhbinh.gov.vn.

Thanhtra.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 159
  • Tất cả: 920

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: 33 Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.144  Fax: 02293.871.144
Email: thanhtra@ninhbinh.gov.vn