Lượt xem: 19
Họp bàn công tác tuyên truyền về Nội chính và phòng chống tham nhũng

Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị bàn, thống nhất nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới

Các đại biểu dự HN
Các đại biểu dự hội nghị

Những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Ninh Bình được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện. Đặc biệt là các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, các đại biểu thống nhất trong thời gian tới cần đa dạng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, việc tuyên truyền phải mang tính chuyên trang, chuyên mục.

Trong đó, tập trung tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng như Luật phòng chống tham nhũng, kết luận số 21 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng; Vấn đề công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đặc biệt là về các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao"; Thực hiện nghiêm túc việc minh bạch tài sản, thu nhập. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tham nhũng. Các biện pháp phòng ngừa cũng như vạch trần các hành vi tham nhũng. .. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống tham nhũng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. 

Trúc Quyên - Trọng Thi ( nbtv.vn )

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 157
  • Tất cả: 918

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: 33 Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.144  Fax: 02293.871.144
Email: thanhtra@ninhbinh.gov.vn