Lượt xem: 18
Tháng 4: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong  tháng 4, toàn tỉnh đã tiếp 231 lượt công dân. Tiếp nhận 07 đơn thư khiếu tố thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đã giải quyết 2/7 đơn, đạt tỷ lệ 29%. Nội dung đơn thư khiếu tố của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, đền bù, GPMB, tài chính, ngân sách....

Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 27 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 112 đơn vị, cá nhân về việc chấp hành chính sách pháp luật và thanh tra việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, đã phát hiện sai phạm về kinh tế 93,9 triệu đồng.

Ninhbinh.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH


Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 124
  • Tất cả: 885

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH
Địa chỉ: 33 Lê Đại Hành, Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.871.144  Fax: 02293.871.144
Email: thanhtra@ninhbinh.gov.vn