Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN KHẮC PHỤC CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thứ năm, 12/08/2021

QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN KHẮC PHỤC CÁC NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

 

Với quyết tâm đưa cải cách hành chính (CCHC) trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt kết quả tốt trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo cơ quan. 

         Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các nhiệm vụ CCHC của cơ quan từ nay đến hết năm 2021, trên cơ sở đó để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện.

         Chú trọng công tác quán triệt, triển khai và tuyên truyền về CCHC, Thanh tra tỉnh đã quán triệt chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế qua việc chấm điểm công tác CCHC của cơ quan trong năm 2020; quán triệt thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 03/8/2021 về khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Ninh Bình năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 10/KH-TTr ngày 15/3/2021 về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Ban hành Kế hoạch số 13/KH-TTr ngày 21/7/2021 của cơ quan về thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/BCSĐ ngày 24/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

          Ban hành Kế hoạch số 16/KH-TTr ngày 29/7/2021 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Thông báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020 theo Quyết định số 289/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

       Công tác rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp dân được thực hiện thường xuyên theo quy định. Theo đó các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đều có đính kèm đầy đủ các loại biểu mẫu, hướng dẫn giấy tờ, hồ sơ liên quan cũng như niêm yết cụ thể về thời gian hẹn trả kết quả và mức thu phí, lệ phí, quy trình giải quyết đối với từng loại thủ tục hành chính tại bảng niêm yết. Lập danh sách lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với cơ quan.

         

Ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 29/7/2021 về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của cơ quan. Khắc phục tình trạng số lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử chưa nhiều, nội dung chưa phong phú, tiếp tục yêu cầu sử dụng hệ thống liên thông quản lý văn bản và điều hành để gửi/nhận văn bản điện tử.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các TTHC; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

 

 

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
79452

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 11

Hôm qua: 294