Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Thứ hai, 24/05/2021

Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”.

Ngày 15/3/2021 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTr để triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và triển khai quan triệt tới toàn thể CBCC và người lao động cơ quan nhằm tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi thẩm quyền. Quán triệt, yêu cầu từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 theo nhiệm vụ công tác.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương  hành chính; nâng cao nhận thức, đạo đức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong co quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4//2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn  có hiệu quả  tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và Doanh nghiệp;  đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính trong công tác tiếp  công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/03/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Yêu cầu cán bộ, công chức ngành thanh tra chấp hành quy định về mặc trang phục, tác phong làm việc, giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội, việc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp, ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí và tổ chức, cá nhân. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định còn phải thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Văn phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021; lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình cơ quan để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

                                                                                                                                                Thanh tra tỉnh

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
79452

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 11

Hôm qua: 294