Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Xây dựng Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 09/03/2022

Xây dựng Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Thời gian qua, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước không ngừng được nâng lên, người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước. Chính quyền điện tử bước đầu đã làm thay đổi cách thức làm việc của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ phương thức thủ công sang môi trường điện tử, các nhiệm vụ được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đồng bộ hơn.

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2022, trong đó có mục tiêu xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 03/3/2022 về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Thanh tra tỉnh, với mục tiêu chung là:

- Đảm bảo hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh thông tin, các cơ chế chính sách lĩnh vực CNTT trong hoạt động của cơ quan. Đảm bảo đường truyền kết nối liên thông hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điện tử.

- Đảm bảo 100% các văn bản đến, đi (trừ các văn bản mật) được thực hiện qua phần mềm quản lý văn bản điện tử tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Tất cả các thủ tục hành chính của Cơ quan được cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử của Cơ quan theo quy định.

- Phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu số, ứng dụng các công nghệ tiên tiến khác nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch đã xây dựng mục tiêu cụ thể cho việc phát triển chính quyền số chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Thanh tra tỉnh, gồm:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

          - Số hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các CQNN trên địa bàn tỉnh.

          - Cập nhật cơ sở dữ liệu của quốc gia và của các Bộ, ngành, địa phương phục vụ chia sẻ dữ liệu cho các CQNN trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc ký số và chuyển văn bản trên hệ thống quản lý văn bản.

- Triển khai phân hệ quản lý lập Kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Tiếp tục, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng sẵn sàng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6.

- Tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số cho các cán bộ, công chức.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng các giải pháp, phần mềm diệt virut có bản quyền nhằm phòng ngừa mã độc, ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công có chủ đích.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp, như:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của tỉnh về phát triên ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thiện các chức năng, giao diện, nội dung của cổng/trang thông tin điện tử Cơ quan.

Thứ hai, đảm bảo thông suốt hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử. Nâng cấp mở rộng mạng Lan đã xuống cấp, thay mới các máy tính đã cũ, cài đặt và sử dụng các phần mềm bảo vệ máy tính có bản quyền.

Thứ 3, đảm bảo tất cả các phòng chuyên môn sử dụng CNTT qua hệ thống quản lý văn bản điện tử chỉ đạo điều hành từ UBND tỉnh. Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Thứ tư, tăng cường quản lý và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị.

Thứ năm, áp dụng thực hiện chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan.

 Việc xây dựng Chính quyền số góp phần vào việc các hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát. Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có thêm nhiều cơ hội thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Chi phí về thời gian, công sức, của cải vật chất cho cả cơ quan nhà nước lẫn tổ chức, người dân được tiết kiệm đáng kể. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát thì Chính quyền số đã hỗ trợ quan trọng để không làm gián đoạn các hoạt động chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; đồng thời hạn chế việc lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để thực hiện được các nội dung công việc trên đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh; sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sự phối hợp của các cơ quan có liên quan nhằm mục tiêu xây dựng “Chính quyền điện tử” theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Hùng Cường (Văn phòng Thanh tra tỉnh)

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
65917

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 278

Hôm qua: 93