Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Cải Cách Hành Chính

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra

Nghị định quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất

Báo cáo chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quy mô cấp tỉnh năm 2023

Quyết định phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019 - 2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Kế hoạch triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2024

Chỉ thị 16 về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nghị Quyết về việc thông qua Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025

Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02 tháng 02 năm 2024

Thanh tra tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 1/7, chính thức cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc

Đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Bộ Tài chính quy định 4 hình thức nộp phí, lệ phí

Hướng dẫn công dân tự tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID

Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình năm 2022

Hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 82/QĐ-BNV NGÀY 15/2/2023 CỦA BỘ NỘI VỤ

Ninh Bình: 86,11% dịch vụ công được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”

Xây dựng Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Những Điểm mới của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN KHẮC PHỤC CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

THANH TRA TỈNH NINH BÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021

Văn bản mới ban hành
Xem thêm
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
278453

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 25

Hôm qua: 81