Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Thứ tư, 03/07/2019

Ngày 17/5/2019, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã triển khai, quán triệt nội dung Chỉ thị số 769/CT-TTCP  đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thanh tra thực hiện nghiêm túc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, triển khai đến Chánh thanh tra các huyện, thành phố, các sở, ngành để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nội dung của Chỉ thị đã khái quát về ưu điểm nổi bật của Ngành Thanh tra trong thời gian qua đó là: Người đứng đầu, đội ngũ công chức, viên chức đã nêu cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường thắt chặt kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, cũng còn một số hạn chế như: một số công chức, viên chức không chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của ngành Thanh tra và Thanh tra Chính phủ. Vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành Thanh tra.

Về nguyên nhân của những hạn chế là do ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém; người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; việc phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu toàn Ngành Thanh tra tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó tập trung các giải pháp, cụ thể:

- Chấp hành nghiêm quy định về những điều công chức không được làm theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức thanh tra trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt Quy chế làm việc cơ quan; Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; sử dụng hiệu quả giờ làm việc, tài sản công; cụ thể hóa trách nhiệm của từng công chức.

- Chánh Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan; kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý hành chính cấp trên và Tổng Thanh tra Chính phủ về kết quả xử lý.

Với những giải pháp nêu trên, các tổ chức thanh tra trong tỉnh cần cụ thể hóa để triển khai thực hiện một cách đầy đủ, triệt để, quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, củng cố đội ngũ công chức thanh tra trong sạch, vững mạnh đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
267696

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 96

Hôm qua: 61