Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình: Điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo tinh thần Nghị quyết 84

Thứ sáu, 17/09/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

(Thanh tra) - Với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã kịp thời chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo tinh thần Nghị quyết 84 của Chính phủ.

 

Thanh tra tỉnh Ninh Bình triển khai công tác năm 2021. Ảnh: Thanh tra tỉnh Ninh Bình

 

Bước vào năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng từ cuối tháng 01/2021, tháng 4/2021 và hiện nay lây lan nhanh trên diện rộng do biến thể mới của virus tại một số địa phương, với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, UBND tỉnh Ninh Bình đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn yên tâm sản xuất kinh doanh.

Tỉnh Ninh Bình đã có những chỉ đạo kịp thời đến một số cơ quan, đơn vị đã triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra tạm dừng hoặc hạn chế thanh tra, kiểm tra trực tiếp cho đến khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Theo số liệu báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, đối với công tác thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh và thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành triển khai 54 cuộc thanh tra tại 57 đơn vị, trong đó: 13 cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 44 cuộc triển khai trong kỳ, 49 cuộc theo kế hoạch, 05 cuộc đột xuất.

Ban hành kết luận 34 cuộc thanh tra tại 34 đơn vị, qua thanh tra phát hiện vi phạm 604,2 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi 72,9 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 531,3 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 38 tập thể và 30 cá nhân.

Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra: Lập dự toán chưa đúng với thiết kế, việc thi công xây dựng công trình chưa đúng theo hồ sơ được duyệt; chấp hành chế độ tài chính chưa nghiêm...

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, tổng số cuộc thực hiện 77 cuộc, trong đó số cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang 04 cuộc, số cuộc triển khai trong kỳ 73 cuộc, số cuộc thường xuyên 06 cuộc, theo kế hoạch 57 cuộc, đột xuất 14 cuộc.

Ban hành 57 kết luận thanh tra đối với 800 tổ chức, đơn vị, cá nhân, phát hiện 66 tổ chức, cá nhân có vi phạm (gồm 19 tổ chức và 47 cá nhân), tổng số tiền vi phạm 138,5 triệu đồng (trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 40 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 98,5 triệu đồng).

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 57 quyết định (đối với 18 tổ chức và 39 cá nhân); với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 439,9 triệu đồng (đối với tổ chức 173 triệu đồng, đối với cá nhân 266,9 triệu đồng).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đã được UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm đúng mức. 

Ông Đặng Xuân Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình cho biết: Trước diễn biên phức tạp của dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, Thanh tra tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản số 352/UBND-VP7 ngày 14/8/2020 triển khai thực hiện Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tạm dừng các cuộc thanh tra theo kế hoạch nhưng chưa triển khai, kết thúc sớm các cuộc đang triển khai; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội để điều chỉnh cho phù hợp để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 và dự kiến xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giám đốc sở, thủ trưởng các ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Văn bản số 903/TTCP-KHTT ngày 8/6/2021 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 201/UBND-VP7 ngày 11/6/2021.

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
279195

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 14

Hôm qua: 445