Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Danh sách cán bộ Thanh tra tỉnh

TT

Họ  và tên

Chức vụ

Mail

Số ĐT

 
1

 Vũ Gia Long

 Chánh thanh tra

longvg.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914283743

 2

Lê Văn Mạnh

Phó Chánh thanh tra       

manhlv.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912326799 

 3

Vũ XuânThu                       

Phó Chánh thanh tra                   

thuvx.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914319025         

4

Lê Quế Giang

Phó Chánh thanh tra

gianglq.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916502622

 

 

*  CÁC PHÒNG, BAN CỦA THANH TRA TỈNH

1. VĂN PHÒNG 

STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

Đặng Thế Lịch

Chánh Văn phòng

lichdt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904087269

2

Tạ Hùng Cường

Phó Chánh Văn phòng

cuongth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916622878

3

Vũ Thị Tuyết Mai              

Cán bộ Văn thư                   

maivtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904091173

4

Lê Thị Sen

Kế toán

senlt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0943249458

5

Lê Minh Huyền

Chuyên viên 

huyenlm.ttt@ninhbinh.gov.vn

0965302950

6

Lã Hoài Nam

Lái xe

namlh.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982177299

7

Nguyễn Thị Thúy Hà           

 NVPV

hantt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0977579592

8

Đỗ Trọng Đại

Lái xe                  

daidt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0816578886         

 

2. PHÒNG THANH TRA KINH TẾ-XÃ HỘI

  STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Đinh Văn Hợi

TP. TT KTXH

hoidv.ttt@ninhbinh.gov.vn

0946005331

2

Đỗ Thành Công

PP. TT KTXH

congdt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0983316393

3

Trần Thanh Long

Thanh tra viên                             

longtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0943910666

4

Vũ Thị Thương Huyền        

Thanh tra viên

huyenvtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982780509

5

Phạm Như Trung

Thanh tra viên

trungpn.ttt@ninhbinh.gov.vn

0982470515

 

3. PHÒNG GS & XLSTT

STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Nguyễn Thị Hiền

TP.GSKT&XLSTT                       

hiennt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0915436833         

2

Đinh Quốc Long

PP GSKT&XLSTT  

longdq.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912453410

3

Đỗ Thị Hoài Vân

Thanh tra viên

vandth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0987273519

4

Phan Tuyết Vân Anh

Thanh tra viên

anhptv.ttt@ninhbinh.gov.vn

0942382888

5

Nguyễn Thị Hằng Nga

Chuyên viên

nganth.ttt@ninhbinh.gov.vn

0967910604

 

4. PHÒNG THANH TRA PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT     

1

Bùi Đức Hiển

TP. TT PCTN

hienbd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0904110007

2

Trịnh Đức Khang

PP.PCTN

khangtd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0916502622

3

Hoàng Duy Lê

Thanh tra viên                              

lehd.ttt@ninhbinh.gov.vn

0912441485

4

Vũ Thị Ánh Linh

Thanh tra viên

linhvta.ttt@ninhbinh.gov.vn

01629656999

5

Đào Thị Diệu Huyền

Thanh tra viên

huyendtd.ttt@ninhbinh.gov.v

0982887825

6

Lê Sỹ Cảnh

Thanh tra viên

canhls.ttt@ninhbinh.gov.vn

0825038888

5. PHÒNG THANH TRA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ   

Mail

Số ĐT

1

Phạm Hồng Sơn

PP. KNTC & TCD                              

sonph.ttt@ninhbinh.gov.vn

0914319704

2

Trần Thị Nhung

Thanh tra viên

nhungtt.ttt@ninhbinh.gov.vn

0985118626

3

Bùi Mạnh Tần

Thanh tra viên

tanbm.ttt@ninhbinh.gov.vn

0303591179

4

Đỗ Ngọc Linh

Thanh tra viên

linhdn.ttt@ninhbinh.gov.vn

0948011092

 

Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
267697

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 97

Hôm qua: 61