Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-152022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Văn bản pháp quy Khác vv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-142022tt-btttt-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong-V/v triển khai thực hiện Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Văn bản pháp quy Nghị định vv-thuc-hien-nghi-dinh-so-552021nd-cp-ngay-242021-cua-chinh-phu-V/v thực hiện Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/2021 của Chính phủ
Văn bản pháp quy Nghị định nghi-dinh-so-302020nd-cp-ngay-0532020-Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020
Văn bản pháp quy Quyết định quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-thay-the-trong-linh-vuc-giai-quyet-to-cao-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-chinh-phu-Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
Văn bản pháp quy Nghị định quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-thanh-tra-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra
Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Khác luat-thanh-tra-Luật thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định ve-viec-ban-hanh-quy-tac-ung-xu-cua-can-bo-thanh-tra-Về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-doan-thanh-tra-Ban hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra
Văn bản pháp quy Quyết định quyet-dinh-cua-tong-thanh-tra-chinh-phu-ban-hanh-quy-che-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-trong-nganh-thanh-tra-Quyết định cua tổng thanh tra chính phủ ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
267696

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 96

Hôm qua: 61