Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Ninh Bình
Chào mừng bạn đến với Website Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra quý II

Thứ ba, 09/04/2024
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Chiều 8/4, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thanh tra quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Đồng chí Vũ Gia Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố và các sở, ngành.

Trong quý I năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt được những kết quả tích cực.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác thanh tra được chú trọng, thanh tra đúng nội dung kế hoạch.Toàn ngành đã triển khai 17 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành 9 kết luận thanh tra tại 12 đơn vị.

Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm 576 triệu đồng; kiến nghị thu hồi hơn 500 triệu đồng, làm rõ trách nhiệm đối với 8 tập thể và 9 cá nhân.

Ngành thanh tra đã thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 36 cuộc ở các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản; hoạt động in, photocopy, kinh doanh xuất bản; chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

 Qua đó xử lý nhiều vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật. 

Công tác giám sát, đôn đốc xử lý sau thanh tra được tăng cường, do đó các kết luận thanh tra được thực hiện tốt hơn.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Các ngành, các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đạt được những kết quả tích cực. 

Tăng cường rút kinh nghiệm thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cấp ủy các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh đã kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu đơn vị thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện nhận diện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong từng ngành, cơ quan, đơn vị, đề cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tình hình để ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được trong quý I năm 2024, phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất, thống nhất một số nhiệm vụ, giải phápnhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong quý II năm 2024. 

Trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thanh tra.

Các nhiệm vụ cụ thể là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì có hiệu quả Tổ công tác của tỉnh về tiếp công dân, xử lý giải quyết các tình huống trường hợp công dân khiếu nại vượt cấp. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành về thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu nại vượt cấp, đông người; tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. 
Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm kê khai tài sản thu nhập; việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất".

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh lưu ý cán bộ ngành thanh tra làm tốt hơn nữa việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực trọng nội bộ cơ quan, đơn vị.

 Thận trọng trong kết luận thanh tra; tham mưu thực hiện tốt công tác thanh tra. Thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra; hoàn thiện cơ cấu bộ máy theo vị trí việc làm…

Văn bản mới ban hành
Xem thêm
Văn bản điện tử
Đăng nhập
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
271712

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 12

Hôm qua: 88